Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Morfin - Se substanser
Prevensjonsmidler med østrogen - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av morfin (50 %), usikkert om konsentrasjonen av den aktive metabolitten morfin-6-glukuronid påvirkes.

Interaksjonsmekanisme
Østrogenkoponenten i p-piller øker glukuronideringen av morfin.

Dosetilpasning
Dosen av morfin forventes å være høyere ved samtidig bruk av p-piller. Den praktiske betydningen av dette er imidlertid usikker, siden morfin uansett titreres til effekt.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Watson KJR, Ghabrial H, Mashford ML et al. The oral contraceptive pill increases morphine clearance but does not increase hepatic blood flow. Gastroenterology 1986; 90: 1779.