Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Glyseryltrinitrat - C01DA02
Acetylcystein - R05CB01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt effekt og bivirkningsrisiko av glyseroltrinitrat. En produsent av glyseroltrinitrat kontraindiserer samtidig bruk på grunn av den potensielle risikoen for paradoksal myokardiskemi, mens andre produsenter ikke nevner interaksjonen i det hele tatt. Det er også vist at kombinasjonen er gunstig i forhold til å redusere risikoen for hjerteinfarkt hos pasienter med ustabil angina, ikke minst når pasienten har utviklet toleranse for nitrater.

Interaksjonsmekanisme
Acetylcystein potensierer effekten av glyserotrinitrat. Årsaken er trolig at acetylcystein fungerer som en donor av sulfhydrylgrupper, som er viktige for å mediere den kliniske vasodilaterenden effekten av glyseroltrinitrat (men som dermed også medierer bivirkningene).

Dosetilpasning
Hos pasienter som brukes acetylcystein og som har behov for glyceroltrinitrat, bør dosen av glyceroltrinitrat være lav og titreres forsiktig opp.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges nøye med tanke på bivirkninger av glyseroltrinitrat (hodeping, flushing, svimmelhet, hypotensjon, synkopetendens).