Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Rifampicin - Se substanser
Mykofenolsyre - L04AA06

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av mykofenolsyre (ca. 20 % i interaksjonsstudie, men konsentrasjonen kan trolig bli redusert med inntil 70 %)

Interaksjonsmekanisme
Rifampicin øker metabolismen av mykofenolsyre via glukuroniderende enzymer (UGT).

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten må følges nøye klinisk og med konsentrasjonsmålinger av mykofenolat og dosen justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
Ingen åpenbare.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Naesens M, et al. Rifampin induces alterations in mycophenolic acid glucuronidation and elimination: implications for drug exposure in renal allograft recipients. Clin Pharmacol Ther 2006;80:509-21.

Kuypers DR, et al. Drug interaction between mycophenolate mofetil and rifampin: possible induction of uridine diphosphate-glucuronosyltransferase. Clin Pharmacol Ther 2005;78:81-8.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16003296

SPC Cellcept