Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
33 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngåsGjelder bare ved systemisk bruk av fluorouracil og ikke ved lokalbehandling med fluorouracil på hudenRisiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (kanskje ned til halvparten basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenytoin), økt andel pasienter med terapisvikt påvist ved samtidig bruk av enzyminduktorer som karbamazepin, fenytoin og fenobarbital.
Bør unngås Nesatt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (kanskje ned til halvparten basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenytoin), økt andel pasienter med terapisvikt påvist ved samtidig bruk av enzyminduktorer som karbamazepin, fenytoin og fenobarbital.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (kanskje ned til halvparten basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenytoin), økt andel pasienter med terapisvikt påvist ved samtidig bruk av enzyminduktorer som karbamazepin, fenytoin og fenobarbital.
Bør unngås Nesatt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (kanskje ned til halvparten basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenytoin), økt andel pasienter med terapisvikt påvist ved samtidig bruk av enzyminduktorer som karbamazepin, fenytoin og fenobarbital.
Bør unngås Nesatt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (kanskje ned til halvparten basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenytoin), økt andel pasienter med terapisvikt påvist ved samtidig bruk av enzyminduktorer som karbamazepin, fenytoin og fenobarbital.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (kanskje ned til halvparten med rifampicin basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenytoin), økt andel pasienter med terapisvikt påvist ved samtidig bruk av enzyminduktorer som karbamazepin, fenytoin og fenobarbital. Også rifapentin og rifabutin vil forventes å redusere konsentrasjonen, men i mindre grad enn med rifampicin. Generelt sett er rifampicin den kraftigste induktoren, deretter kommer rifapentin, mens rifabutin er den svakeste induktoren av de tre. Som et eksempel er det vist at konsentrasjonen av indinavir reduseres med ca. 90 % ved samtidig bruk av rifampicin, at den reduseres med ca. 70 % ved samtidig bruk av rifapentin (daglig dosering), og at den reduseres med 30-40 % samtidig bruk av rifabutin. Siden den induserende effekten av rifapentin er doseavhengig, vil dosering for eksempel en gang hver tredje dag eller en gang ukentlig vil gi en lavere påvirkning enn daglig dosering.
Bør unngås Nesatt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (kanskje ned til halvparten basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenytoin), økt andel pasienter med terapisvikt påvist ved samtidig bruk av enzyminduktorer som karbamazepin, fenytoin og fenobarbital.
Bør unngås Nesatt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (kanskje ned til halvparten basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenytoin), økt andel pasienter med terapisvikt påvist ved samtidig bruk av enzyminduktorer som karbamazepin, fenytoin og fenobarbital.
Bør unngås Nesatt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (kanskje ned til halvparten basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenytoin), økt andel pasienter med terapisvikt påvist ved samtidig bruk av enzyminduktorer som karbamazepin, fenytoin og fenobarbital.
12