Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
25 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for nefrotoksisitet.
Bør unngås Økt risiko for nefrotoksisitet.
Bør unngåsGjelder kun peroral levende vaksine, ikke tyfoidvaksine for injeksjon. Gjelder ikke metenamin.Risiko for nedsatt vaksinerespons.
Bør unngås Økt risiko for nefrotoksisitet. Hvis det er indisert å gi et aminoglykosid, stoppes behandlingen med ataluren. Behandlingen med ataluren kan gjenopptas to dager etter avsluttet behandling med aminoglykosidet.
Bør unngåsInteraksjonen gjelder bare tenofovir-disoproksil, ikke tenofovir-alafenamid.Økt risiko for nefrotoksistet.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av aminoglykosidet (i hovedsak vist hos nyfødte som har vært behandlet med indometacin eller ibuprofen, dessuten delvis motstridende og noe usikre data).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksisitet. I en studie hos pasienter med sepsis økte risikoen for gentamicin-indusert nyreskade fra 10 % uten cefalopsorin til 30 % med samtidig bruk av cefalotin. I andre studier er det vist at kombinasjoner med blant annet cefaotaksim, cefuroksim, ceftriakson og ceftazidim øker risikoen for nyreskade. Det er usikkert om det er forskjeller mellom de ulike cefalosporinene; trolig er faktorer som dosering individuell følsomhet hos pasienten viktigere.
Forholdsregler bør tasGjelder bredspektrede antibiotika gitt peroraltKan gi økt antikoagulasjonseffekt med økt INR.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av aminoglykosidet (kun vist hos nyfødte som har vært behandlet med indometacin eller ibuprofen, dessuten motstridende og usikre data).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet. I preparatomtalen for streptozocin er det angitt at midlet ikke skal brukes sammen med andre potensielt nyretoksiske legemidler, men i preparatomtalene for de andre midlene er et angitt at kombinasjonen kan brukes med forsiktighet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksisitet.
Forholdsregler bør tas Økt og forlenget muskelrelakserende effekt.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksisitet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for oto- og nefrotoksisitet er påvist i noen studier, men ikke i andre. En eventuelt økt oto- og nefrotoksisk effekt kan skyldes at furosemid kan øke konsentrasjonen av aminoglykosider (noe som også er påvist i noen studier, men ikke i andre).
Forholdsregler bør tas Økt og forlenget muskelrelakserende effekt.
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt konsentrasjon av aminoglykosidet (inntil 10-20 % hos pasienter med nyresvikt).
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt konsentrasjon av aminoglykosidet (inntil 10-20 % hos pasienter med nyresvikt).
Ingen tiltak nødvendig Økt risiko for nefrotoksisitet.
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt konsentrasjon av aminoglykosidet (inntil 10-20 % hos pasienter med nyresvikt).
Ingen tiltak nødvendig Mulig risiko for nedsatt antikonsepsjonseffekt. Både mellomblødninger og uønskede graviditeter er rapportert i enkelttilfeller, i hovedsak for for aminopenicilliner og tetrasykliner. Epidemiologiske studier har på den annen side ikke påvist noen overhyppighet av uønskede graviditeter, og farmakokinetiske studier har heller ikke påvist noen redukasjon av konsentrasjonen av etinyløstradiol ved samtidig behandling med antibiotika. Den kliniske relevansen av enkeltrapportene er derfor høyst usikker.
12