Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
4 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for forhøyet intrakranielt trykk. Tilfeller med alvorlige komplikasjoner på grunn av trykkøkningen er beskrevet. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for acitretin.
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av acitretin.
Forholdsregler bør tas Redusert INR med behov for økning av warfarindosen (inntil 30-50 % økning) er beskrevet i kasuistikker med etretinat og isotretinoin.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for leverbivirkninger (alvorlig toksisk hepatitt beskrevet i flere kasusrapporter). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for acitretin, mens det i preparatomtalen for metotreksat angis at pasientene må overvåkes med tanke på kliniske symptomer og tegn på levertoksisitet.