Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
22 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt blodtrykksenkende effekt, økt risiko for hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Viagra og SPC for Revatio.
Bør unngås Økt blodtrykksenkende effekt, økt risiko for hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cialis.
Bør unngås Økt blodtrykksenkende effekt, økt risiko for hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Levitra.
Bør unngås Økt blodtrykksenkende effekt, økt risiko for hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Spedra.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved infusjon av høye doser glyceroltrinitrat.Nedsatt heparineffekt (motstridende data; anslagsvis 5-6 studier har funnet en slik effekt, mens mer enn 10 studier ikke har kunnet påvise noen effekt).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypotensjon.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tas Økt effekt og bivirkningsrisiko av glyseroltrinitrat. En produsent av glyseroltrinitrat kontraindiserer samtidig bruk på grunn av den potensielle risikoen for paradoksal myokardiskemi, mens andre produsenter ikke nevner interaksjonen i det hele tatt. Det er også vist at kombinasjonen er gunstig i forhold til å redusere risikoen for hjerteinfarkt hos pasienter med ustabil angina, ikke minst når pasienten har utviklet toleranse for nitrater.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
12