Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Indinavir - J05AE02
Amlodipin - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av amlodipin (i gjennomsnitt 80-100 %); vist i for indinavir i kombinasjon med ritonavir.

Interaksjonsmekanisme
Indinavir (og ritonavir) hemmer metabolismen av amlodipin via CYP3A4 og eventuelt også utpumping via p-glykoprotein.

Dosetilpasning
Dosebehovet av amlodipin vil anslagsvis være 50 % lavere i kombinasjon med indinavir/ritonavir. Interaksjonsgrad vil variere mye og pasienten bør følges klinisk og eventuelt med serumkonsentrasjonsmålinger av amlodipin.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Øvrige dihydropyridiner er enda mer følsomme enn amlodipin overfor CYP3A4-hemming og er derfor ikke gode alternativer.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Glesby MJ, Aberg JA, Kendall MA et al. Pharmacokinetic interactions between indinavir plus ritonavir and calcium channel blockers. Clin Pharmacol Ther 2005; 78: 143–53.

SPC Norvasc