Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Edoksaban - B01AF03
Ritonavir - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av edoksaban (kanskje rundt en fordobling basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger (blødninger). Konsentrasjonsøkningen kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir.

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av edoksaban via CYP3A4 og utpumpingen av edoksaban i tarmvegg, galle og nyrer via p-glykoprotein.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør unngås hvis mulig. Hvis man likevel velger å gi kombinasjonen kan det forventes av dosebehovet av edoksaban i gjennomsnitt vil være ca. 50 % lavere. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan en enda større dosereduksjon bli nødvendig. Interaksjonsgraden vil også kunne avhenge av hvilke andre anti-HIV-midler pasienten behandles med. Siden interaksjonsgraden vil variere mye fra person til person, er det viktig med nøye klinisk oppfølging. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan en enda større dosereduksjon bli nødvendig.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Også alternative DOAK-legemidler påvirkes. For noen av midlene kan konsentrasjonen eller aktiviteten måles som støtte for doseringen. Bytte av anti-HIV-middel må vurderes på individuelt grunnlag.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Lixiana