Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Tikagrelor - B01AC24
Ritonavir - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av tikagrelor (basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol kan konsentrasjonen forventes å øke inntil 7-8 ganger), nedsatt konsentrasjon av tikagrelors aktive metabolitt.

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av tikagrelor via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon med uforutsigbar effekt og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Alternativ anti-HIV-behandling må vurderes på individuelt grunnlag. Prasugrel ser ikke ut til å påvirkes av CYP3A4-hemmere og kan dermed være et alternativ til tikagrelor.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Brilique

SPC Viekirax