Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
41 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av repaglinid (7-8 ganger); risiko for alvorlig hypoglykemi. Hvis man også gir itrakonazol som et tredje middel, vil konsentrasjonen av repaglinid øke til det 20-dobbelte.
Bør unngås Økt konsentrasjon av repaglinid (usikkert omfang).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av repaglinid (trolig helst i størrelsesorden 30 %, selv om inntil 80 % reduksjon er sett ved bruk av andre kraftige enzyminduktorer). Selv om 30 % er lite, er effekten uforutsigbar og det enkleste er å unngå johannesurt.
Forholdsregler bør tasGjelder peroralt inntak (juice), ikke lokalbehandling.Økt hypoglykemisk effekt (en blodsukkerreduserende effekt er vist i en studie med glibenklamid hos menneske, samt i dyremodeller).
Forholdsregler bør tas Risiko for hypoglykemi (i hovedsak hos pasienter med type 1-diabetes), risiko for hyperglykemi (i hovedsak hos pasienter med egen insulinprduksjon).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypoglykemi, spesielt når fibratet kombineres med insulin eller sulfonylureapreparater. Bedret glykemisk kontroll er også rapportert.
Forholdsregler bør tasGjelder inntak av store mengder alkohol.Risiko for forsinket hypoglykemisk effekt ved inntak av store mengder alkohol. Dessuten mindre tydelige hypoglykemisymptomer. Inntak av søte alkoholholdige drikkevarer kan øke blodsukkeret.
Forholdsregler bør tas Økt kosentrasjon av repaglinid (usikkert omfang, men mindre enn en fordobling).
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved bruk av høye, antiinflammatoriske doser acetylsalisylsyre.Økt hypoglykemisk effekt.
Forholdsregler bør tas Økt hypoglykemisk effekt.
Forholdsregler bør tas Forverrelse av diabetes.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av repaglinid (rundt en fordobling).
Forholdsregler bør tas Økt blodsukkersenkende effekt. Dette er sett når både testosteron (eller andre anabole/androgene sterioder) kombineres med insulin og med perorale antidiabetika. I en studie var reduksjonen i blodsukkerkonsentrasjonen på 1,6 mmol/l og reduksjonen i HbA1c på 0,37 %.
Forholdsregler bør tas Doseøkning av antidiabetika kan bli nødvendig.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av repaglinid (20-30 %)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av repaglinid (2-3 ganger, vist for den aktive leflunomidmetabolitten teriflunomid).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av repaglinid (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypoglykemi, spesielt når fibratet kombineres med insulin eller sulfonylureapreparater. Bedret glykemisk kontroll er også rapportert.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av repaglinid (i gjennomsnitt 40-50 % basert på data med den kraftige hemmeren itrakonazol). Hvis pasienten dessuten har nedsatt metabolsk kapasitet via CYP2C8 (enten genetisk eller pga samtidig bruk av legemidler som hemmer dette enzymet), vil økningen bli langt større enn dette.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av repaglinid (2-3 ganger).
123