Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
23 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darolutamid (70-75 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darolutamid (70-75 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darolutamid (70-75 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngåsGjelder ikke nødvendigvis alle statiner (se under).Økt konsentrasjon av statinet. I en studie ble økningen i konsentrasjonen av rosuvastatin 5-doblet. Basert på statinens avhengighet av OATP1B1 for å bli inaktivert, vil man anta at økningen i konsentrasjonen av simvastatin og lovastatin vil være enda større, mens økningen for atorvastatin kan være noe større, økningen for pravastatin vil kunne være i samme område som for rosuvastatin, mens økningen av fluvastatin vil være minst.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darolutamid (70-75 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darolutamid (70-75 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darolutamid (70-75 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darolutamid (70-75 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darolutamid (70-75 %) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darolutamid (70-75 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darolutamid (70-75 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av darolutamid (i gjennomsnitt 70 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av darolutamid (i gjennomsnitt 70 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av darolutamid (i gjennomsnitt 70 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av darolutamid (i gjennomsnitt 70 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av darolutamid (i gjennomsnitt 70 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av darolutamid (i gjennomsnitt 70 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av darolutamid (i gjennomsnitt 70 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av darolutamid (i gjennomsnitt 70 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av darolutamid (i gjennomsnitt 70 %).
12