Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
18 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (30-40 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av eltrombopag (basert på data med antacida, kan er reduksjon i konsentrasjonen av eltrombopag på i størrelsesorden inntil 60-80 % forventes).
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt effekt av trientin.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved inntak av perorale bisfosfonater, ikke ved intravenøs administrasjon.Nedsatt absorpsjon av perorale bisfosfonater.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved peroral bruk av mykofenolsyre, ikke ved intravenøs administrasjon.Nedsatt absorpsjon av mykofenolat (inntil 50 % reduksjon vist i en studie på fem friske forsøkspersoner).
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av vitamin D (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt absorpsjon av vitamin D og -analoger.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av strontium (20-30 %)
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av kalsium og kinoloner.Nedsatt absorpsjon av kinoloner. Ved samtidig administrasjon: 30-40 % reduksjon for ciprofloksacin, 40-50 % reduksjon for levofloksacin, 40-50 % reduksjon for norfloksacin, ingen data foreligger for ofloksacin. Ved adminstrasjon med minst to timers intervall eller mer er det ingen reduksjon i absorpsjonen.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av kalsium og jern.Nedsatt absorpsjon av jern (20-60 %; I hovedsak og i størst grad vist for kalsiumkarbonat, men også delvis vist for andre typer kalsiumsalter).
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av vitamin D.
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av vitamin D.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levotyroksin (gjennomsnittlig 30% i interaksjonsstudie, men svært liten effekt hos noen pasienter), mulig økt risiko for terapisvikt (hypotyreose). Det er stor variasjon fra individ til individ hvor kraftig denne interaksjonen er, hos mange vil effekten være beskjeden. Det finnes ikke tilsvarende studier på liotyronin, men det kan ikke utelukkes at man kan få redusert absorpsjon også for dette legemidlet.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved inntak av perorale tetrasykliner, ikke ved intravenøs administrasjon.Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner (25 % for doksysyklin; 70-100 % for andre).
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av vitamin D.
Ingen tiltak nødvendig Økt risiko for hyperkalsemi og alkalose. Risikoen øker ytterligere hvis også kalsium blir inntatt.
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt konsentrasjon av sotalol ved samtidig inntak av kalsium (varierer mellom ingen påvirkning og inntil 40 % i ulike studier).
Ingen tiltak nødvendig Økt risiko for hyperkalsemi og alkalose. Risikoen øker ytterligere hvis også vitamin D blir inntatt.