Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Røyking - Se substanser
Opioider - Se substanser

Relevans
Ingen tiltak nødvendig

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Noe økt dosebehov av morfin hos røykere enn hos ikke-røykere. På den annen side er det vist at opioidbehovet øker hos pasienter som nettopp har slutttet å røyke sammenliknet med hos de som aldri har røkt.

Interaksjonsmekanisme
Røyking kan indusere metabolismen av en rekke opioider noe (men ikke kodein). I tillegg kan røykeabstinens øke opioidbehovet, trolig pga. økt smertepersepsjon.

Dosetilpasning
Så lenge opioiddoeringen titreres ut fra klinisk effekt, er det ikke nødvendig med spesielle forholdsregler.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Molden E, Spigset O. Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 632-3.

Creekmore FM, Lugo RA, Weiland KJ. Postoperative opiate analgesia requirements of smokers and nonsmokers. Ann Pharmacother 2004; 38: 949–53.

Woodside JR. Female smokers have increased postoperative narcotic requirements. J Addict Dis 2000; 19: 1–10.

Yue QY, Tomson T, Säwe J. Carbamazepine and cigarette smoking induce differentially the metabolism of codeine in man. Pharmacogenetics 1994; 4: 193–8.

Hull JH, Findlay JWA, Rogers JF et al. An evaluation of the effects of smoking on codeine pharmacokinetics and bioavailability in normal human volunteers. Drug Intell Clin Pharm 1982; 16: 849–54.

Glasson JC, Sawyer WT, Lindley CM et al. Patient-specific factors affecting patient-controlled analgesia dosing. J Pain Palliat Care Pharmacother 2002; 16: 5–21.