Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Røykeavvenningspreparater - Se substanser
Opioider - Se substanser

Relevans
Ingen tiltak nødvendig

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Opioidbehovet er økt hos pasienter som nettopp har sluttet å røyke sammenliknet med hos de som aldri har røkt. Det er effekten av å slutte å røyke som gir denne prinsipielle interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet. Obs: I tillegg interagerer bupropion med kodein og med tramadol. Disse to kombinasjonene er lite hensiktsmessige og bør i utgangspunktet unngås (for detaljer, gjør separat interaksjonssøk på aktuell kombinasjon).

Interaksjonsmekanisme
Røykeabstinens kan øke opioidbehovet, trolig pga. økt smertepersepsjon.

Dosetilpasning
Så lenge opioiddoseringen titreres ut fra klinisk effekt, er det ikke nødvendig med spesielle forholdsregler. (Merk at bupropion ikke bør kombineres med kodein eller tramadol, jfr. over)

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Molden E, Spigset O. Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 632-3.

Creekmore FM, Lugo RA, Weiland KJ. Postoperative opiate analgesia requirements of smokers and nonsmokers. Ann Pharmacother 2004; 38: 949–53.

Woodside JR. Female smokers have increased postoperative narcotic requirements. J Addict Dis 2000; 19: 1–10.

Yue QY, Tomson T, Säwe J. Carbamazepine and cigarette smoking induce differentially the metabolism of codeine in man. Pharmacogenetics 1994; 4: 193–8.

Hull JH, Findlay JWA, Rogers JF et al. An evaluation of the effects of smoking on codeine pharmacokinetics and bioavailability in normal human volunteers. Drug Intell Clin Pharm 1982; 16: 849–54.

Glasson JC, Sawyer WT, Lindley CM et al. Patient-specific factors affecting patient-controlled analgesia dosing. J Pain Palliat Care Pharmacother 2002; 16: 5–21.