Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Warfarin - B01AA03
Valproinsyre - N03AG01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av warfarin, økt INR.

Interaksjonsmekanisme
Valproat kan fortrenge warfarin fra proteinbindingsstedet i plasma og dermed føre til økt konsentrasjon av fritt (aktivt) warfarin. Effekten kan trolig blr særlig stor ved bruk av valproat i.v. Effekten vil oppstå kort tid (timer til et par dager) etter oppstart med valproat. Siden kroppen senere vil kompensere for den økte konsentrasjonen av fritt warfarin, vil interaksjonen trolig etterhvert gå over at seg selv til tross for fortsatt bruk av begge midlene.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette.