Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Karbamazepin - N03AF01
Valproinsyre - N03AG01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av valprat (30-40 %). Noe nedsatt konsentrasjon av karbamazepin (maksimalt 20 %), men økt konsentrasjon (50-100 %) av den aktive metabolitten karbamazepinepoksid. Mulig økt levertoksistet av valproat.

Interaksjonsmekanisme
Karbamazepin øker metabolismen av valproat, muligens også til den levertoksiske metabolitten. Valproat hemmer metabolismen av karbamazepinepoksid.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges laboratoriemessig (med serumkonsentrasjonsmålinger av begge legemidlene, samt leverenzymer) og klinisk med tanke på effekt og bivirkninger av begge legemidlene, og dosene justeres etter dette. Konsentrasjonen av den aktive metabolitten karbamazepinepoksid kan måles ved noen laboratorier, se www.farmakologiportalen.no).

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Levy RH, Moreland TA, Morselli PL et al. Carbamazepine/valproic acid interaction in man and rhesus monkey. Epilepsia 1984; 25: 338–45.

Kutt H, Solomon G, Peterson H et al. Accumulation of carbamazepine epoxide caused by valproate contributing to intoxication syndromes. Neurology 1985; 35 (Suppl. 1): 286.

Macphee GJA, Mitchell JR, Wiseman L et al. Effect of sodium valproate on carbamazepine disposition and psychomotor profile in man. Br J Clin Pharmacol 1988; 25: 59–66.

Dreifuss FE, Langer DH, Moline KA et al. Valproic acid hepatic fatalities. II. US experience since 1984. Neurology 1989; 39: 201–7.

Jann MW, Fidone GS, Israel MK et al. Increased valproate serum concentrations upon carbamazepine cessation. Epilepsia 1988; 29: 578–81.