Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Okskarbazepin - N03AF02
Valproinsyre - N03AG01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Ved bytte fra karbamazpin til okskarbazepin: Økt konsentrasjon (50-100 %) av fritt (ikke-proteinbundet) valproat, som er den biologisk aktive formen, mens totalkonsentrasjonen av valproat (som er den som måles rutinemessig) eventuelt kanøke noe (inntil 30 %). Det er ikke gjort studier på tillegg av okskarbamezapin til valproat uten at pasientene har brukt karbamazepin og byttet fra dette, men i disse tilfellene vil trolig valproatkonsentrasjonen synke. det er usikkert om risikoen for levertoksisitet øker.

Interaksjonsmekanisme
Oxkarbazepin induserer metabolismen av valproat.

Dosetilpasning
Dosebehovet av valproat vil kunne være noe høyere i kombinasjon med oxkarbazepin. Siden interaksjonsgrad vil variere mye, bør klinisk effekt og bivirkninger av valproat monitoreres og serumkonsentrasjonen av valproat følges, og dosen justeres etter dette.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-