Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Tenofovir - Se substanser
NSAIDs, konvensjonelle - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Interaksjonen gjelder bare tenofovir-disoproksil, ikke tenofovir-alafenamid. Den er spesielt viktig hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon på forhånd.

Klinisk konsekvens
Økt risiko for nefrotoksistet.

Interaksjonsmekanisme
Additive nefortoksiske effekter. Tenofovir er nefrotoksisk, i motsetning til forløperne tenofovir-dipoksidil og tenofovir-alafenamid. Siden tenofovir-dipoksidil metablises til tenofovir i plasma, mens tenofovir-alafenamid i hovedsak metaboliseres til tenofovir intracellulært i målcellene, gir tenofovir-alafenamid langt lavere konsentrasjoner av nefrotoksisk tenofovir i plasma. I preparatomtalen til tenofovir-dipoksidil angis det at kombinasjon med andre nefrotoksiske midler bør unngås.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges nøye opp med tanke på nefrotoksisitet hvis man velger å kombinere med tenofovir-disoproksil, men for ordens skyld også ved bruk av tenofovir-alafenamid.

Legemiddelalternativer
Tenofovir-alafenamid gir langt lavere risiko for nefrotoksistet enn tenofovir-disoproksil.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Tenofovir disoproxil

SPC Vemlidy

Nishijima T et al. Tenofovir nephrotoxicity among Asians living with HIV: review of the literature Glob Health Med 2019;1: 88-94.