Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Itrakonazol - J02AC02
Midazolam - N05CD08

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Midazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av midazolam (6-10 ganger ved midazolam p.o., 2-3 ganger ved midazolam i.v.)

Interaksjonsmekanisme
Itrakonazol hemmer metabolismen av midazolam via CYP3A4. På grunn av lang halveringstid for itrakonazol kan interaksjonen vedvare i 1-2 uker etter avsluttet behandling med itrakonazol.

Dosetilpasning
Ved bruk av intervanøst midazolam vil det være fornufrtig å gi lavere doser enn vanlig og titrere seg fram til effekt. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis. Interaksjonsgrad vil variere mye fra person til person.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Ved bruk av intravenøst/bukkalt midazolam bør pasienten følges opp ekstra nøye med tanke på kraftig og langvarig effekt.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Backman JT, et al. The area under the plasma concentration-time curve for oral midazolam is 400-fold larger during treatment with itraconazole than with rifampicin. Eur J Clin Pharmacol 1998, 54:53-58.

Olkkola KT, et al. The effects of the systemic antimycotics, itraconazole and fluconazole, on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of intravenous and oral midazolam. Anesth Analg 1996;82(3):511-6.

Ahonen J, et al. Effect of itraconazole and terbinafine on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of midazolam in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol 1995;40(3):270-2.

Olkkola KT, et al. Midazolam should be avoided in patients receiving the systemic antimycotics ketoconazole or itraconazole. Clin Pharmacol Ther 1994;55(5):481-5.