Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
13 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Økt konsentrasjon av paklitaksel (usikkert omfang), økt risiko for perifer nevropati som bivirkning av paklitaksel. Risikoøkningen har variert mellom 2 ganger og 12 ganger i ulike studier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av paklitaksel.
Forholdsregler bør tas Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av paklitaksel (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av paklitaksel (i gjennomsnitt 40-50 %, vist for andre eznyminduktorer).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for toksisitet.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av paklitaxel (i gjennomsnitt 40-50 %).
Forholdsregler bør tasGjelder hvis cisplatin gis før paklitaksel.Økt risiko for benmargstoksisitet.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av paklitaksel.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av paklitaxel (i gjennomsnitt 40-50 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av paklitaxel (i gjennomsnitt 40-50 %).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av paklitaksel (i gjennomsnitt 30%).