Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
21 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tapentadol (usikkert omfang).
Bør unngås Økt sedasjon og risiko for respirasjonsdepresjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for natriumoksybat.
Bør unngås Risiko for alvorlig hypertensjon
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon og CNS-depresjon. I en case-kontroll-studie var risikoen for opioid-relaterte dødsfall økt med 49 % ved kombinasjonsbruk sammenlignet med ved bruk av opioider alene.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon og CNS-depresjon. I en case-kontroll-studie var risikoen for opioid-relaterte dødsfall økt med 68 % ved kombinasjonsbruk sammenlignet med ved bruk av opioider alene.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt effekt og økte bivirkniger (sedasjon, CNS-depresjon) av opioider. (Data basert på dyrestudier).
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av opioider
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av opioider.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon, økt toleranse for opiater i etanolfrie perioder, evt. misbruksproblematikk.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tapentadol (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tapentadol
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tapentadol
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tapentadol
Ingen tiltak nødvendig Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Ingen tiltak nødvendig Noe økt dosebehov av morfin hos røykere enn hos ikke-røykere. På den annen side er det vist at opioidbehovet øker hos pasienter som nettopp har slutttet å røyke sammenliknet med hos de som aldri har røkt.
12