Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Bromokriptin - Se substanser
Fenylpropanolamin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for betydelig blodtrykksstigning, alvorlig hodepine og krampeanfall, eventuelt også cerebral blødning. Kombinasjonsbehandling bør unngås ut fra de dramatiske konsekvensene som er rapportert.

Interaksjonsmekanisme
Cerebral vasospasme kan forklare i alle fall deler av de rapporterte symptomene.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Kombinasjonsbehandling bør unngås ut fra de dramatiske konsekvensene som er rapportert hos enkeltpasienter.

Legemiddelalternativer
Lokalbehandling med slimhinneavsvellende nesespray/nesedråper i stedet for fenylpropanolamin.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Kulig K, Moore LL, Kirk M et al. Bromocriptine-associated headache: possible life-threatening sympathomimetic interaction. Obstet Gynecol 1991; 78: 941–3.

Chan JCN, Critchley JAJH, Cockram CS. Postpartum hypertension, bromocriptine and phenylpropanolamine. Drug Invest 1994; 8: 254–6.

Veyrac G, Huguenin H, Guillon B et al. Cerebral meningeal hemorrhage and acute cerebral angiopathy associated with the taking of phenylpropanolamine: a new case. Therapie 2001; 56: 323–7.