Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Warfarin - B01AA03
Ekonazol - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ved bruk av ekonazol krem over store hudområder, ikke minst på intertrigosteder med skadet hud. Gjelder også hvis midlet brukes vaginalt.

Klinisk konsekvens
Økt INR er rapportert hos enkeltpasienter (en økning fra 2,2 til over 10 er rapportert hos en pasient etter bruk av ekonazol krem i lysken).

Interaksjonsmekanisme
Ekonazol hemmer metabolismen av warfarin via CYP2C9 og CYP2C19.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette.