Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
9 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av eltrombopag (må tas med minst 4 timers intervall).
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt effekt av trientin.
Forholdsregler bør tas Risiko for metabolsk alkalose.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av strontium (20-30 %)
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av magnesium og bisfosfonater.Nedsatt absorpsjon av bisfosfonater.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av magnesium og kinoloner.Nedsatt absorpsjon av kinoloner. Ved samtidig administrasjon: 60-90 % reduksjon for ciprofloksacin, 20-30 % reduksjon for levofloksacin, 80-90 % reduksjon for norfloksacin, 30-40 % reduksjon for ofloksacin (i noen av studiene er magnesium kombinert med alunimium). Ved adminstrasjon med minst to timers intervall eller mer er det ingen reduksjon i absorpsjonen.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av magnesium og tetrasykliner.Nedsatt absoprsjon av tetrasykliner (90 % reduksjon for tetrasyklin, trolig langt mindre reduksjon for doksysyklin - basert på data med kalsium kanskje i størrelsesorden 20-30 % reduksjon for doksysyklin).
Forholdsregler bør tasGjelder preparater som inneholder magnesiumkarbonat, og ikke preparater som kun inneholder andre magnesiumsalter, som ”Nycoplus Magnesium”.Nedsatt absorpsjon av levotyroksin (gjennomsnittlig 30% i interaksjonsstudie med kalsium, men svært liten effekt hos noen pasienter), mulig økt risiko for terapisvikt (hypotyreose). Det er stor variasjon fra individ til individ hvor kraftig interaksjonen er, hos mange vil effekten være beskjeden. Det kan ikke utelukkes at man kan få redusert absorpsjon også for liotyronin.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av sotalol ved samtidig inntak av magnesium (15-20 %).