Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
42 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier. I preparatomtalen til klorprotiksen er kombinasjon med alle andre legemidler som øker QT-tiden i EKG kontraindisert.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier. I preparatomtalen til citalopram er kombinasjon med alle andre legemidler som øker QT-tiden i EKG kontraindisert.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier. I preparatomtalen til escitalopram er kombinasjon med alle andre legemidler som øker QT-tiden i EKG kontraindisert.
Bør unngåsGjelder kun peroral levende vaksine, ikke tyfoidvaksine for injeksjon.Risiko for nedsatt vaksinerespons.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG med alvorlige arytmier som resultat.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tas Økt hypoglykemisk effekt (i en studie måtte insulindosen i gjennomsnitt reduseres med 25 % - i en annen studie ble blodsukkerkontrollen ved bruk av glibenklamid bedre ved samtidig bruk av hydroksyklorokin). Ved bruk av hydroksyklorokin ved malaria, kan også malariasykdommen i seg selv bidra til å utløse hypoglykemi.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av hydroksyklorokin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metotreksat (i gjennomsnitt 50 % i en studie; ingen forskjell i en populasjonsfarmakokinetisk studie).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ciklosporin (opptil 3-4 ganger, vist for klorokin), risiko for nefrotoksisitet
123