Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
34 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin, økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin, økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin, økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin (gjennomsnittlig ca. 6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av felodipin (gjennomsnittlig >90% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av felodipin. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av felodpin kan synke med i størrelsesorden 80 %.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av felodipin (gjennomsnittlig >90 % i interaksjonsstudie med den kraftige enzyminduktoren karbamazepin), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av felodipin (gjennomsnittlig >90% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin (inntil 2-3 ganger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av felodipin (gjennomsnittlig >90% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin (usikkert omfang, men det er trolig snakk om en mangedodling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av felodipin (i størrelsesorden 80 % basert på data med andre enzyminduktorer), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av felodipin (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av felodipin
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av felodipin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av felodipin
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av felodipin
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av felodipin
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av karselektive kalsiumantagonister (dihydropyridiner). 30-40 % reduksjon er vist for amlodipin, trolig vil nedgangen i konsentrasjon kunne bli enda større for andre karselektive kalsiumantagonister.
12