Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
61 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (usikkert omfang, kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til indinavir), økt risiko for bivirkninger (blødninger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (2-3 ganger). Kombinasjonen er kontraindisert i noen av preparatomtalene for velpatasvir og kombinasjoner.
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (i størrelsesorden 2-3 ganger basert på data med ketokonazol). Kombinasjonen med andre azolantimykotika med tilsvarende egenskaper som posakonazol (dvs. itrakonazol og ketokonazol) er kontraindisert i preparatomtalen for dabigatran.
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (2-3 ganger). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for dabigatran.
Bør unngås Økt og senere redusert konsentrasjon av dabigatran. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til ivosidenib.
Bør unngåsGjelder bare trombinhemmere og faktor Xa-hemmere som gis peroralt. Midler som gis som infusjon/injeksjon, som argatroban, bivalirudin og lepirudin, kan kombineres med warfarin under nøye overvåkning.Økt blødningsrisiko.
Bør unngåsUfraksjonert heparin kan likevel brukes i lave doser for å holde venøse eller arterielle katetere åpne, eller i forbindelse med kateterablasjon for atrieflimmer.Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dabigatran (60-70 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin). Kombinasjonen bør unngås i følge preparatomtalen for dabigatran.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dabigatran (60-70 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin). Kombinasjonen bør unngås i følge preparatomtalen for dabigatran.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dabigatran (60-70 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin). Kombinasjonen bør unngås i følge preparatomtalen for dabigatran.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dabigatran (anslagsvis inntil 60-70 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dabigatran (usikkert omfang).
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt risiko for blødning i forbindelse med injeksjonene av alipogentiparvovec. I følge preparatomtalen for Glybera må ikke platehemmere eller antikoagulantia tas den siste uken før en injeksjon med Glybera, og heller ikke den første dagen etter injeksjonen.
Bør unngås Mulig økt blødningsrisiko, selv om kontrollerte studier ikke har kunnet påvise dette. De motstridende dataene kan skyldes at det er brukt ulike typer og doser av ginkgo-preparatene.
Bør unngås Økt risiko for blødning. Hvis kombinasjonen ikke kan unngås
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (2-3 ganger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dabigatran (anslagsvis inntil 60-70 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
1234