Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Dabigatran eteksilat - B01AE07
Posakonazol - J02AC04

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av dabigatran (i størrelsesorden 2-3 ganger basert på data med ketokonazol). Kombinasjonen med andre azolantimykotika med tilsvarende egenskaper som posakonazol (dvs. itrakonazol og ketokonazol) er kontraindisert i preparatomtalen for dabigatran.

Interaksjonsmekanisme
Posakonazol hemmer utpumping av dabigatran (trolig i form av dabigatraneteksilat) i tarmvegg og eventuelt galle via p-glykoprotein.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Itrakonazol og ketokonazol hemmer p-glykoprotein i samme grad som posakonazol, mens vorikonazol og flukonazol trolig hemmer p-glykoprotein i langt mindre grad.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Pradaxa

Lempers VJC et al. Inhibitory potential of antifungal drugs on ATP-binding cassette transporters p-glycoprotein, MRP1 to MRP5, BCRP and BSEP. Antimicrob Agents Chemother 2016; 60: 3372-9.