Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
23 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsKombinasjonen med statinet bør unngås når pasienten også behandles med ciklosporin.Økt konsentrasjon av pravastatin (usikkert omfang, men trolig mindre enn for atorvastatin, der økningen er 3-4 ganger når letemovir er gitt uten ciklosporin. Hvis ciklosporin også brukes, vil pravastatinkonsentrasjonen kunne bli betydelig).
Bør unngås Betydelig økt risiko for rabdomyolyse. Flere tilfeller (inkludert noen dødsfall) er rapportert hos pasienter som har brukt denne kombinasjonen.
Bør unngås Betydelig økt konsentrasjon av pravastatin med kraftig økt risiko for muskelbivirkninger.
Bør unngåsGjelder ikke nødvendigvis alle statiner (se under).Økt konsentrasjon av statinet. I en studie ble økningen i konsentrasjonen av rosuvastatin 5-doblet. Basert på statinens avhengighet av OATP1B1 for å bli inaktivert, vil man anta at økningen i konsentrasjonen av simvastatin og lovastatin vil være enda større, mens økningen for atorvastatin kan være noe større, økningen for pravastatin vil kunne være i samme område som for rosuvastatin, mens økningen av fluvastatin vil være minst.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pravastatin (2-3 ganger basert på data med rosuvastatin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pravastatin (inntil 100 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (50-60 % økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (2-3 ganger økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (2-3 ganger økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner). Effekten på rosuvastain er vist for den aktive leflunomidmetabolitten teriflunomid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pravastatin (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pravastatin (40-50 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pravastatin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pravastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av pravastatin (40-50 %)
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for rabdomyolyse (basert på enkelte kasusrapporter). Det finnes imidlertid et kombinasjonspreparat tilgjengelig, og i kliniske studier med dette ser det ikke ut til å være noen økt risiko for muskelbivirkninger. Det kan tenkes at høye statindoser kan være vel så viktig som kombinasjonen med nikotinsyre i de rapporterte enkelttilfellene.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pravastatin (gjennomsnittlig 2 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av pravastatin (gjennomsnittlig 50% i interaksjonsstudie)
Forholdsregler bør tas Økt risiko for muskelbivirkninger, inklusive rabdomyolyse (2-6 ganger økning i risikoen i epidemiologiske studier).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for muskelbivirkninger, inklusive rabdomyolyse (2-6 ganger økning i risikoen i epidemiologiske studier).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pravastatin, økt risiko for rabdomyolyse.
12