Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Letermovir - J05AX18
Pravastatin - C10AA03

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Kombinasjonen med statinet bør unngås når pasienten også behandles med ciklosporin.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av pravastatin (usikkert omfang, men trolig mindre enn for atorvastatin, der økningen er 3-4 ganger når letemovir er gitt uten ciklosporin. Hvis ciklosporin også brukes, vil pravastatinkonsentrasjonen kunne bli betydelig).

Interaksjonsmekanisme
Letermovir hemmer metabolismen av statiner via CYP3A4 og transport av statiner via transportpupmer som OATP1B1/3.

Dosetilpasning
Ifølge preparatomtalen for letermovir anbefales ikke kombinasjonen med pravastatin når pasienten også bruker ciklosporin.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Hvis pasienten ikke bruker ciklosporin samtidig, bør han/hun følges opp nøye med tanke på bivirkninger av pravastatin og pravastatindosen eventuelt reduseres

Legemiddelalternativer
Interaksjonsgraden er trolig minst for fluvastatin. Imidlertid kan interaksjoner også forekomme på disse midlene.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Prevymis