Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Pravastatin - Se substanser
Ciklosporin - L04AD01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av pravastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).

Interaksjonsmekanisme
Mest trolig øker ciclosporin konsentrasjonen av pravastatin via hemmet utpumping i tarm/galle

Dosetilpasning
Dosebehovet av pravastatin kan være noe redusert i kombinasjon me ciklosporin. Dosejustering bør utføres under nøye klinisk oppfølging, inkludert monitorering av kreatinkinase (CK).

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på bivirkninger av pravavastatin, spesielt muskelsymptomer.

Legemiddelalternativer
Serumkonsentrasjonen av fluvastatin påvirkes ikke av ciklosporin i nevneverdig grad

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Olbricht C, et al. Accumulation of lovastatin, but not pravastatin, in the blood of cyclosporine A-treated kidney graft patients after multiple doses. Clin Pharmacol Ther 1997;62:311 -21.

Regazzi MB et al. Altered disposition of pravastatin following concomitant drug therapy with cyclosporin A in transplant recipients. Transplant Proc 1993;25:2732-2734

Park JW, et al. Pharmacokinetics of pravastatin in heart-transplant patients taking cyclosporin A. Int J Clin Pharmacol Ther 2002;40(10):439-50.

Hedman M et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of pravastatin in pediatric and adolescent cardiac transplant recipients on a regimen of triple immunosuppression. Clin Pharmacol Ther 2004;75(1):101-9.