Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
13 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for dødsfall og benbrudd (basert på data fra en randomisert klinisk studie).
Bør unngås Selv om nedsatt konsentrasjon av prednisolon ikke ble vist i en studie på friske forsøkspersoner som ble gitt prednison, vil man ut fra farmakokinetiske overveielser forvente at nivåene av prednisolon vil bli redusert, ikke minst siden andre induktorer har vise seg å redusere konsentrasjonen av predisolon med 50-70 %.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av prednisolon (gjennomsnittlig 30-50% i interaksjonsstudier), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av prednisolon (usikker påvirkning men kanskje inntil 50-100 % økning basert på studier med de kraftige CYP3A4-hemmerne ketokonazol og intrakonazol).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av prednisolon (30-50 % basert på data med andre kraftige enzyminduktorer).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av prednisolon (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av prednisolon (gjennomsnittlig 50% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av prednisolon (i gjennomsnitt 2-3 ganger; inntil 6 ganger i én studie).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av prednisolon (30-50%).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av prednisolon (50-70%).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av prednisolon (inntil 50 % i noen studier, svært begrenset effekt i andre studier).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av prednisolon (inntil en fordobling i noen studier, begrenset effekt i andre studier).
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt konsentrasjon av for prednisolon (0-40 %, motstridende data).