Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
13 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt serumkonsentrasjon av metotreksat, økt risiko for bivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zidovudin (i gjennomsnitt 80 %)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av doripenem (70-80 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oseltamivirs aktive metabolitt (2-3 ganger)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klofibrat (2 ganger for totalkonsentrasjonen, 3-4 ganger for konsentrasjonen av fritt klofibrat).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av NSAID (varierer mellom 50 % og 100 % økning for den ulike NSAIDs; størst økning for indeometacin).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av empagliflozin (50-60%).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av meropenem (40-60 %).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av (de fleste) cefalosporiner. Ingen påvist effekt på konsentrasjonen av ceftazidim og ceftriakson, men en fordobling eller mer av konsentrasjonen av for eksempel cefalotin, cefuroksim og cefotaksim.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av enalapril (50 %)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aciklovir (30-50 %).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av ganciklovir (50-60 %).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av penicilliner.