Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
17 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ukjent omgang, men kan være betydelig), redusert effekt.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ukjent omgang, men kan være betydelig), redusert effekt.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ukjent omgang, men kan være betydelig), redusert effekt.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ukjent omgang, men kan være betydelig), redusert effekt.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ukjent omgang, men kan være betydelig), redusert effekt.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ukjent omgang, men kan være betydelig), redusert effekt.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ukjent omgang, men kan være betydelig), redusert effekt.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Økt konsentrasjon av ciklosporin (varierende effekt; motstridende data).
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ukjent omgang, men kan være betydelig), redusert effekt.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ukjent omgang, men kan være betydelig), redusert effekt.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (30-40%, vist for levonorgestrel).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av progesteronet (30-40 %).
Ingen tiltak nødvendigGjelder ved perampaneldoser på 12 mg/d eller mer, samt ved peroralt innrak av progestogenet, ikke ved lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (40 % i en interaksjonsstudie med levonorgestrel), usikker klinsk relevans.
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt konsentrasjon av progestogenet (20 %, vist for levonorgestrel).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (30-40%, vist for levonorgestrel).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (30-50 % vist for levonorgestrel).
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt konsentrasjon av progestogenet.