Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
32 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kvetiapin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kvetiapin (gjennomsnittlig 90% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kvetiapin. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4, kan man regne med at konsentrajonen av kvetiapin vil synke med i størrelsesorden 80 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kvetiapin, risiko for terapisvikt. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4, kan man regne med at konsentrajonen av kvetiapin vil synke med i størrelsesorden 80 %).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av quetiapin (usikkert omfang, men trolig betydelig), økt risiko for bivirkninger/toksiske effekter. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Seroquel og Viekirax.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin (usikkert hvor stor effekten vil bli, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin (usikkert omfang, men trolig betydelig). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for atazanavir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kvetiapin (gjennomsnittlig 90% i interaksjonsstudie med den kraftige enzyminduktoren karbamazepin), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin (usikkert hvor stor effekten vil bli, men trolig betydelig). Produsenten av idelalisib fraråder samtidig bruk på teoretisk grunnlag.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin (i størreleseorden 2-3 ganger basert på data med enzymhemmeren erytromycin), økt risiko for bivirkninger. Legemidler som hemmer CYP3A4 er kontraindisert i preparatomtalen til kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin (i størreleseorden 2-3 ganger basert på data med enzymhemmeren erytromycin), økt risiko for bivirkninger. Legemidler som hemmer CYP3A4 er kontraindisert i preparatomtalen til kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen med hemmere av CYP3A4 er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kvetiapin (80 %)
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning) med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin (i størreleseorden 2-3 ganger basert på data med enzymhemmeren erytromycin), økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomalen til Seroquel.
12