Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
51 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus, økt risiko for bivirkninger
Bør unngåsInteraksjonen gjelder ikke darvadstrocel.Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus (gjennomsnittlig ca. 9 ganger i interaksjonsstudie, økt risiko for bivirkninger)
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus (i størrelesorden 5-10 ganger), økt risiko for bivirkninger/toksiske effekter.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus (gjennomsnittlig 9-11 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Vfend.
Bør unngåsHvis ikke kombinasjonen kan unngås, må dosen av ciklosporin reduseres og pasienten følges svært nøye opp.Økt konsentrasjon av sirolimus (usikkert hvor stor effekten vil bli, men kanskje i størrelsesorden 4 ganger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av sirolimus (inntil 60 % basert på data med det følsomme CYP3A4-substratet midazolam).
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus (gjennomsnittlig 11 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av sirolimus kunne øke til minst det dobbelte).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av sirolimus (rundt 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin). Mangelfull effekte av sirolimus må påregnes.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus (gjennomsnittlig 4 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus (i størrelsesorden 10 ganger basert på andre kraftige enzymhemmere), økt risiko for bivirkninger/toksiske effekter.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av sirolimus (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av sirolimus (80-90 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av sirolimus
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av sirolimus (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tasGjelder når ivakaftor gis i kombinasjon med lumakaftor.Nedsatt konsentrasjon av sirolimus (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av sirolimus (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av sirolimus (3-4 ganger, trolig enda høyere hvis ciklosporin også brukes).
123