Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
35 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til selegilin, og angis som "ikke anbefalt" i preparatomtalen til rasagilin.
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til fentermin.
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til selegilin, og angis som "ikke anbefalt" i preparatomtalen til rasagilin.
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til selegilin, og angis som "ikke anbefalt" i preparatomtalen til rasagilin.
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til selegilin, og angis som "ikke anbefalt" i preparatomtalen til rasagilin.
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til selegilin, og angis som "ikke anbefalt" i preparatomtalen til rasagilin.
Bør unngås Risiko for alvorlige sentralnervøse bivirkninger, inklusive mulig serotonergt syndrom.
Bør unngås Eventuell risiko for blodtrykksstigning.
Bør unngås Risiko for alvorlige sentralnervøse bivirkninger, inklusive mulig serotonergt syndrom.
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til selegilin, og angis som "ikke anbefalt" i preparatomtalen til rasagilin.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige hypertensive reaksjoner.
Bør unngås Risiko for hypertensive reaksjoner ved inntak av tyraminrik kost (lagrede oster, rødvin, ukokt lagret/speket/røkt kjøtt og fisk).
Bør unngås Risiko for hypertensive reaksjoner ved inntak av tyraminrik kost (lagrede oster, rødvin, ukokt lagret/speket/røkt kjøtt og fisk).
Bør unngås Risiko for hypertensive reaksjoner ved inntak av tyraminrik kost (lagrede oster, rødvin, ukokt lagret/speket/røkt kjøtt og fisk).
Bør unngås Risiko for toksiske sentralnervøse effekter (konfusjon, sedasjon, ubehag, svimmelhet, letargi etc.).
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til selegilin, og angis som "ikke anbefalt" i preparatomtalen til rasagilin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rasaglinin (inntil en fordobling).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for bivirkninger, inklusive serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for bivirkninger, inklusive serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av rasagilin ved røykestopp (usikkert omfang).
12