Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

MAO-hemmere, type B - N04BD
Solriamfetol - N06BA14

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt risiko for alvorlige hypertensive reaksjoner.

Interaksjonsmekanisme
Solriamfetol virker trolig bl.a. ved å hemme reopptak av noradrenalin og dopamin fra synsapsene. Inaktiveringen av den delen av dette noradrenalinet (og dopaminet) som ville ha blitt inaktivert ved metabolisme katalysert av enzymet monoamin oksidase (MAO), kan teoretisk sett blokkeres av MAO-hemmeren. Produsenten av solriamfetol kontraindiserer samtidig bruk med alle MAO-hemmere under pågående behandling og i 14 dager etter avsluttet behandling med MAO-hemmeren.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Må vurderes på individuelt grunnlag.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Sunosi