Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Petidin - Se substanser
MAO-hemmere, type B - N04BD

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for alvorlige sentralnervøse bivirkninger, inklusive mulig serotonergt syndrom.

Interaksjonsmekanisme
Både petidin og MAO-B-hemmere kan øke serotonerg aktivitet.

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for selegilin og rasagilin og bør generelt unngås på grunn av risiko for serotonergt syndrom.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Fentanyl og tramadol har også serotonerge effekter og bør unngås. Morfin, oksykodon og kodein har ikke serotonerge effekter.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Zornberg GL, Bodkin JA, Cohen BM. Severe adverse interaction between pethidine and selegiline. Lancet 1991; 337: 246.

SPC Eldepryl

SPC Azilect