Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
20 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin (70-80 %, vist for famotidin), betydelig risiko for mangelfull effekt av rilpivirin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin (ukjent omgang, men kan være betydelig), risiko for manglende effekt.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin (40 %; vist for omeprazol), betydelig risiko for mangelfull effekt av rilpivirin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin, risiko for mangelfull effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin, betydelig risiko for manglende effekt.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin, betydelig risiko for manglende effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin, betydelig risiko for manglende effekt.
Bør unngås Økt risiko for toksiske effekter uten samtidige terapimessige fordeler.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin, betydelig risiko for manglende effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin, betydelig risiko for manglende effekt.
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av det antivirale midlet (vist for efavirenz og lopinaivr).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin (ca. 40 % reduksjon er vist ved samtidig inntak av natriumsirkoniumsyklosilikat og andre legemidler med pH-avhengig absorpsjon).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin (indirekte data), risiko for mangelfull effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rilpivirin (50-60 % når ritonavir gis i kombinasjon med lopinavir; 2 ganger når ritonavir gis i kombinasjon med darunavir; 3-4 ganger når ritonavir gis i kombinasjon med ombitasvir og paritaprevir).
Forholdsregler bør tas Mulig økt konsentrasjon av dabigatran.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av rilpivirin (50 %).