Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Aminoglykosider - J01G
NSAIDs, konvensjonelle - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av aminoglykosidet (i hovedsak vist hos nyfødte som har vært behandlet med indometacin eller ibuprofen, dessuten delvis motstridende og noe usikre data).

Interaksjonsmekanisme
NSAID-preparater kan hemme nyrefunksjonen hos spesielt disponerte individer og eventuelt føre til økte nivåer av aminoglykosider.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp nøye med serumkonsentrasjonsmålinger av kreatinin og av det aktuelle aminoglykosidet.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Zarfin Y, Koren G, Maresky D et al. Possible indomethacin-aminoglycoside interaction in preterm infants. J Pediatr 1985; 106: 511–3.

Dean RP, Domanico RS, Covert RF. Prophylactic indomethacin alters gentamicin pharmacokinetics in preterm infants <1250 grams. Pediatr Res 1994; 35: 83A.

Jerome M, Davis JC. The effects of indomethacin on gentamicin serum levels. Proc West Pharmacol Soc 1987; 30: 85–7.

Allegaert K, Cossey V, Langhendries JP et al. Effects of co-administration of ibuprofen-lysine on the pharmacokinetics of amikacin in preterm infants during the first days of life. Biol Neonate 2004; 86: 207-11.

Allegaert K, Vanhole C, de Hoon J et al. Nonselective cyclo-oxygenase inhibitors and glomerular filtration rate in preterm neonates. Pediatr Nephrol 2005; 20: 1557-61.

Kovesi TA, Swartz R, MacDonald N. Transient renal failure due to simultaneous ibuprofen and aminoglycoside therapy in children with cystic fibrosis. N Engl J Med 1998; 338: 65-6.

Scott CS, Retsch-Bogart GZ, Henry MM. Renal failure and vestibular toxicity in an adolescent with cystic fibrosis receiving gentamicin and standard-dose ibuprofen. Pediatr Pulmonol 2001; 31: 314-6.