Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
38 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av eletriptan, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av eletriptan (gjennomsnittlig 5-6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av eletriptan. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eletriptan (5-6 ganger basert på en studie med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eletriptan, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eletriptan (indirekte data); likevel økt risiko for serotonerge bivirkninger (kasuistikker).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eletriptan (ukjent omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av eletriptan (iusikkert omfang), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt risiko for perifer vasokonstriksjon og ergotisme.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eletriptan.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eletriptan.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eletriptan.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eletriptan, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eletriptan.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av eletriptan
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av eletriptan
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av eletriptan
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av eletriptan (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av eletriptan
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av eletriptan (usikkert omfang, kanskje i størrelsesorden 2-3 ganger).
12