Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Johannesurt - Se substanser
Oksykodon - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder peroral bruk av oksykodon.

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (kanskje inntil 80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, kanskje inntil 50-60 % ved parenteral administrasjon basert på data med andre kraftige induktorer av CYP3A4).

Interaksjonsmekanisme
Johannesurt øker metabolismen av oksykodon via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Manglende effekt av oksykodon må forventes. I stedet for å øke dosen, vil det i mange tilfeller være enklere å ikke ta johannesurt i den perioden behandlingen pågår. Observer at det tar 1-2 uker fra johannesurt seponeres til interaksjonseffekten er borte.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Johannesurt bør seponeres hvis oksykodon skal gis over lang tid. I så fall kan oppstart med et annet antidepressivt legemiddel, for eksempel et SSRI-preparat, vurderes. Observer at det tar 1-2 uker fra johannesurt seponeres til interaksjonseffekten er borte.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Lee HK, Lewis LD, Tsongalis GJ et al. Negative urine opioid screening caused by rifampin-mediated induction of oxycodone hepatic metabolism. Clin Chim Acta 2006; 367: 196–200.

Zhou SF, Lai X. An update on clinical drug interactions with the herbal antidepressant St. John's wort. Curr Drug Metab 2008; 9: 394-409.