Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Oksykodon - Se substanser
Rifampicin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder peroral bruk av oksykodon.

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, 50-60 % ved parenteral administrasjon).

Interaksjonsmekanisme
Rifampicin induserer metabolismen av oksykodon via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen med peroralt oksykodon bør generelt unngås på grunn av forventet svært kraftig og uforutsigbar interaksjon. Dosebehovet ved bruk av oksykodon parenteralt forventes å være omtrent dobbelt så høyt ved samtidig bruk av rifampicin, men interaksjonsgrad vil variere mye og effekten av oksykodon bør monitoreres nøye.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Morfin metaboliseres ikke via CYP3A4, men siden rifampicin også induserer metabolismen av morfin, må også morfin doseres høyere enn vanlig ved samtidig bruk av rifampicin. Rifabutin er en svakere induktor enn rifampicin, men også rifabutin kan føre til lavere konsentrasjoner av legemidler som det kombineres med, i alle fall av midler som påvirkes i betydelig grad av rifampicin. Ofte er imidlertid graden av påvirkning med rifabutin langt mer usikker enn med rifampicin, siden interaksjoner med rifabutin gjerne er dårligere studert.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Lee HK, Lewis LD, Tsongalis GJ et al. Negative urine opioid screening caused by rifampin-mediated induction of oxycodone hepatic metabolism. Clin Chim Acta 2006; 367: 196–200.

Nieminen TH, Hagelberg NM, Saari TI, et al. Rifampin greatly reduces the plasma concentrations of intravenous and oral oxycodone. Anesthesiology. 2009; 110: 1371-8.