Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
24 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av selperkatinib (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til selperkatinib heter det at samtidig bruk skal unngås.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av selperkatinib (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til selperkatinib heter det at samtidig bruk skal unngås.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av selperkatinib (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til selperkatinib heter det at samtidig bruk skal unngås.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av selperkatinib (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til selperkatinib heter det at samtidig bruk skal unngås.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av selperkatinib (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til selperkatinib heter det at samtidig bruk skal unngås.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av selperkatinib (80-90 %) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til selperkatinib heter det at samtidig bruk skal unngås.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av selperkatinib (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til selperkatinib heter det at samtidig bruk skal unngås.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av selperkatinib (80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til selperkatinib heter det at samtidig bruk skal unngås.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av selperkatinib (80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til selperkatinib heter det at samtidig bruk skal unngås.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av selperkatinib (80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til selperkatinib heter det at samtidig bruk skal unngås.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av seperkatinib (ca. 2 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av seperkatinib (ca. 2 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tasGjelder bare midazolam gitt peroralt. Når midazolam gis intravenøst eller bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (ca. 50 %) ved peroral bruk.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av seperkatinib (ca. 2 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av seperkatinib (ca. 2 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av seperkatinib (ca. 2 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av seperkatinib (ca. 2 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av repaglinid (rundt en fordobling).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av seperkatinib (ca. 2 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av seperkatinib (ca. 2 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
12