Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
211 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt. Økt konsentrasjon av karbamazepin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kinidin, risiko for forlenget QT-tid.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kobicistat/elvitegravir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av isradipin. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen med hemmere av CYP3A4 er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil. Ifølge preparatomtalen for Stribild er kombinasjonen er kontrainisert når sildenafil brukes på indikajsjonen pulmonell hyptertensjon, mens sildenafil i en maksimaldose på 25 mg i løpet av 48 timer kan brukes på indikasjon erektil dysfunksjon .
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin, risiko for rabdomyolyse og nyresvikt. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Striblid.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Striblid.
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Økt konsentrasjon av amiodaron. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Striblid.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin. Kombinasjonen anbefales ikke i preparatomtalen for Striblid.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darunavir. Produsenten av darunavir fraråder samtidig bruk.
Bør unngås Økt konsentrasjon av regorafenib, nedsatt konsentrasjon av dn aktive metabolittene M-2 og M-5. Uforutsigbar nettoeffekt på virkningen av regorafenib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av alfusozin. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Striblid.
12345678910...