Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
311 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nomegestrol (95 %).
Bør unngåsGjelder når ivakaftor gis alene og ikke i fast kombinasjon med andre CFTR-modulatorer.Nedsatt konsentrasjon av ivakaftor (90%).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aksitinib (ca. 80 % i interaksjonsstudie).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rupatadin (ukjent omfang, men kan trolig bli betydelig med sterkt nedsatt eller opphevet effekt av rupatadin som resultat).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ulipristal. Risiko for mangelfull effekt som nødprevensjon.
Bør unngåsGjelder systemisk behanding med metoksalen, ikke lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av metoksalen.
Bør unngås Økt konsentrasjon av rifampicin (ukjent omfang), nedsatt konsentrasjon av telaprevir (i gjennomsnitt 90-95 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av verapamil (ca. 90 % i interaksjonsstudie) med betydelig risiko for terapisvikt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av triazolam (90-95 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av krizotinib (80-90 % i interaksjonsstudie).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eribulin
Bør unngås Økt konsentrasjon av rifampicin, nedsatt konsentrasjon av boceprevir
Bør unngås Betydelig nedsatt konsentrasjon av bosutinib (mer enn 90 % reduksjon), med terapisvikt som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dasabuvir (70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren karbamazepin), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av idelalisib (75 %) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av naloksegol (90 %) og opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av netupitant (80 %) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eliglustat (85-95 %) med opphevet effekt som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av apremilast (70-80 %) med nedsatt effekt som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av vismodegib (en teoretisk mulig effekt basert på in vitro-studier foretatt av produsenten av vismodegib).
12345678910...