Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
20 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av risperidon. Basert på data fra andre kraftige induktorer av metabolismen av risperidon, må man regne med at konsentrasjonen både av risperidon og av den aktive metabolitten 9-hydroksyrisperidon kan synke med 50 % eller mer.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av risperidon og aktiv metabolitt (anslagsvis 60-80 % basert på andre enzyminduktorer), risiko for mangelfull effekt.
Bør unngås Gjensidig nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av risperidon og summen av risperidon og aktiv metabolitt (henholdsvis 3-4 ganger og 1,3-1,8 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av risperidon og summen av risperidon og aktiv metabolitt (henholdsvis 3-4 ganger og 1,3-1,8 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av risperidon, mulig nedsatt konsentrasjon av den aktive metabolitten 9-hydroksyrisperidon.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke klozapin og i liten grad kvetiapin.Gjensidig nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke klozapin og i liten grad kvetiapin.Gjensidig nedsatt effekt. Risikoen er størst ved bruk av risperidon og paliperion (som i utgangspunktet bør unngås), liten til ubetydelig ved bruk av kloapzpin og kvetiapin, og moderat ved bruk av øvrige annengngenerasjons antipsykotika.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av risperidon og summen av risperidon og aktiv metabolitt (henholdsvis 3-4 ganger og 1,3-1,8 ganger basert på data med andre enzymhemmere), økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av risperidon og den aktive metabolitten 9-hydroksyrisperidon (minst 50 % økning for summen, basert på data med andre kraftige hemmere av CYP2D6).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av risperidon og summen av risperidon og aktiv metabolitt (henholdsvis 3-4 ganger og 1,3-1,8 ganger basert på data med andre enzymhemmere), økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av risperidon og aktiv metabolitt (anslagsvis 50-80 %), risiko for mangelfull effekt av risperidon.
Forholdsregler bør tasGjelder spesielt antipsykotika med sederende effekter.Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon, fremfor alt i kombinasjon med sederende antipsykotika. Det kan også være en økt risiko for hypotensjon og ekstrapyramidale bivirkninger ved kombinasjon med antipsykotika der disse bivirkningene er vanligst. Mulig økt risiko for toksisitet av antipsykotika.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av risperidon og summen av risperidon og aktiv metabolitt (henholdsvis 3-4 ganger og 1,3-1,8 ganger basert på data med andre enzymhemmere), økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av risperidon og aktiv metabolitt (anslagsvis 60-80%), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av risperidon og aktiv metabolitt (anslagsvis 60-80%), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av risperidon og aktiv metabolitt (anslagsvis 60-80%), økt risiko for mangelfull effekt
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av risperidon og den aktive metabolitten 9-hydroksyrisperidon (inntil 50 % økning for summen av de to, basert på data med andre hemmere av CYP2D6).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av risperidon (ca. 50 %) og den aktive metabolitten 9-hydroksyrisperidon (20-30 %).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av risperidon (gjennomsnittlig 70 % i interaksjonsstudie).