Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Fluoksetin - N06AB03
Risperidon - N05AX08

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av risperidon og summen av risperidon og aktiv metabolitt (henholdsvis 3-4 ganger og 1,3-1,8 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger.

Interaksjonsmekanisme
Fluoksetin hemmer metabolisme av risperidon via CYP2D6

Dosetilpasning
Dosebehovet av risperidon vil anslagsvis være 50% lavere i kombinasjon med fluoksetin. Interaksjonsgrad vil variere mye og risperidondosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og evt. bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling av risperidon kan være et hjelpemiddel for å kvalitetssikre dosetilpasningen

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Sertralin hemmer ikke CYP2D6 i relevant grad. Citalopram og escitalopram hemmer CYP2D6 i moderat grad, men interaksjonspotensialet med risperidon er trolig begrenset

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Bondolfi G, et al. The effect of fluoxetine on the pharmacokinetics and safety of risperidone in psychiatric patients. Pharmacopsychiatry 2002;35:50-6.

Bozikas V, et al. Urinary retention caused after fluoxetine-risperidone combination. J Psychopharmacol 2001;15:142-3

Dubbelman YD, et al. [Severe tardive dyskinesia during treatment with risperidone and fluoxetine]. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:1508-11

Benazzi F. Gynecomastia with risperidone-fluoxetine combination. Pharmacopsychiatry 1999;32:41

de Leon J, et al. The CYP2D6 poor metabolizer phenotype may be associated with risperidone adverse drug reactions and discontinuation. J Clin Psychiatry 2005;66:15-27